Uroczystości słowackie w Gdyni. “Umowa pittsburska” na “Batorym” // Dzień Dobry. – 1938, nr 139, s. 2

Uroczystości słowackie w Gdyni.