Uruchomienie nowych dźwigów w porcie // Biuletyn Iby Przemysłowo-Handlowej. – 1936, nr 5, s. 11

Uruchomienie nowych dźwigów w porcie