Urząd Morski

Urząd Morski w Gdyni stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków powołany do realizacji kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni – organu administracji niezespolonej, tj. terenowego organu administracji rządowej, jak również jako terenowego organu administracji morskiej, podlegającego ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej

Literatura: Urząd Morski, https://www.umgdy.gov.pl/prawne-podstawy-dzialania/

There is nothing to show here!
Slider with alias Port-Gdynia not found.

Galeria