Strona głównaAAEncyklopedia Portu GdyniaUstanowienie wolnego obszaru celnego w gdyńskim porcie

Ustanowienie wolnego obszaru celnego w gdyńskim porcie

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 1933 r. ustanowiony został wolny obszar celny na terenie portu gdyńskiego

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o wolnych obszarach celnych zarządza się co następuje:

§ 1.
Ustanawia się wolny obszar celny na terenie portu w Gdyni.

§ 2.
Wolny obszar celny obejmuje basen im. Ministra Kwiatkowskiego oraz nabrzeża: Stanów Zjednoczonych, Czechosłowackie i znajdujące się w budowie nabrzeże północno-zachodnie tegoż basenu wraz z terenami, przylegającemi do wymienionych nabrzeży, – według załączonego planu.

§ 3.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Komunikacji.

§ 4.
Rozporządzenie mniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1933 r.

Literatura: Ustanowienie w Gdyni Wolnego Obszaru Celnego, Art. 1 ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o wolnych obszarach celnych (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 330)

There is nothing to show here!
Slider with alias Port-Gdynia not found.

Galeria