Ustawa o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego “Port w Gdyni” // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1938, nr 3, s. 3

Ustawa o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "POrt w Gdyni"