Utonął w morzu obywatel duński … // Gazeta Gdańska. – 1926, nr 140, s. 5