W rozterce z życiem. Dwa wypadki zatrucia w zamiarze samobójczym w niedzielę // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 151, s. 6

W rozterce z życiem  // Gazeta Gdańska. - 1937, nr 151, s. 6