W ślad za wywrotowcem Jeżowskim – 9 dalszych komunistów wysiedlono z Gdyni // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 100, s. 7r

W ślad za wywrotowcem Jeżowskim - 9 dalszych komunistów wysiedlono z Gdyni