Walne zebranie Towarzystwa Kupców Samodzielnych // Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. – 1932, nr 9, s.

Walne zebranie Towarzystwa Kupców Samodzielnych