Walory tranzytowe portów Gdańska i Gdyni / Tadeusz Szeffer // Uprawa Morza. Kwartalnik Kolegium Ekonomicznego w Gdyni. – 1938, nr 3/4, s. [40]-59

Walory tranzytowe portów Gdańska i Gdyni