“Wanda” utonęła zerwana z cumów przez wicher // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 5, s. 10

Wanda utonęła zerwana z cumów przez wicher