Warsztaty

Dla wykonania remontów w sieci elektrycznej, w sieci wodociągowej oraz w taborze dźwigowym i pływającym, port posiadał własne warsztaty elektryczne i wyposażenie

Warsztaty zatrudniały w1932 r. – 38 pracowników, a w 1934 r. – 36 pracowników. Poza tym zatrudniano jeśli było to konieczne do wykonania niektórych prac instalacyjnych lub remontowych dodatkowych pracowników.

Literatura: Władysław Gieysztor, Budowa portu w Gdyni. Referat na I Narodowy Kongres Żeglugi, Księgarnia Techniczna, Warszawa 1932; Stanisław Łęgowski, Urządzenia portu gdyńskiego, [w:] Organizacja portów morskich ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni i Gdańska, pod red. J. Borowika, B. Nagórskiego, Toruń 1934.

Galeria