Węgierski tranzyt przez Gdynię / (t) // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1033, nr 182, s. 2

Węgierski tranzyt przez Gdynię