“Wesołe towarzystwo” na polance chylońskiej. Napadli na przechodniów aby zdobyć pieniądze na zabawę i wódkę // Gazeta Gdańska. -1 937, nr 194, s. 8

"Wesołe towarzystwo" na polance chylońskiej. Napadli na przechodniów aby zdobyć pieniądze na zabawę i wódkę // Gazeta Gdańska. -1 937, nr 194, s. 8