Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1934, z. 4

Wiadomości Portu Gdyńskiego. - 1934, z. 4

Wiadomości Portu Gdyńskiego. - 1934, z. 4