Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1934, z. 5

Wiadomości Portu Gdyńskiego. - 1934, z. 5

Wiadomości Portu Gdyńskiego. - 1934, z. 5