Strona głównaCZASOPISMA GDYŃSKIECzasopismaWIADOMOŚCI STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW OKRĘTOWYCH POLSKICH CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM OKRĘTOWNICTWA, ŻEGLUGI...

WIADOMOŚCI STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW OKRĘTOWYCH POLSKICH CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM OKRĘTOWNICTWA, ŻEGLUGI I TECHNIKI PORTOWEJ. – Gdynia, 1936, nr 1

 

Szczerbiec

 

Dla nawiązania ścisłej łączności ze wszystkimi członkami stowarzyszenia i jego sympatykami w całej Polsce — rozpoczynamy wydawnictwo własnego organu przeznaczonego głównie do propagowania oraz wszechstronnego badania i analizowania wszelkich zagadnień związanych z okrętownictwem, techniką portową i żeglugą z punktu widzenia technicznego, gospodarczego i społecznego.
Na razie nasze pismo ukazywać się będzie w zależności od ilości zagadnień i ich konieczności rozpatrywania. Jednak dążyć będziemy by organ ten w jak najkrótszym czasie przerodził się w czasopismo o ściśle określonym terminie wydawania.
Podejmując się tak odpowiedzialnej i trudnej pracy, jaką jest wydawanie własnego pisma będącego wykładnikiem myśli i dążeń ludzi, którym sprawy techniki morskiej leżą gorąco na sercu — pobudzić chcemy do aktywnej pracy i scementować w jeden monolityczny gmach oparty na mocnym fundamencie zdrowego patriotyzmu, wszystkich którym zaistnienie własnej wytwórczości w dziedzinie okrętownictwa nie jest obojętnem. Zadaniem naszym jest krzewienie wszędzie i stale kultury technicznej ujmującej sprawy techniki morskiej — i nie będziemy szczędzili ani wysiłków ani energii by zamierzone cele osiągnąć. Chcąc jednak wywiązać się z wziętych na siebie obowiązków musimy się zwrócić do szerokiego ogółu interesującego się temi sprawami z wezwaniem o udzielenie nam pomocy w realizacji naszych zamierzeń przez wymianę myśli, oraz nadsyłanie uwag i prac dotyczących wspomnianych kwestii. Tylko czynne współdziałanie upewni nas, że cel wytknięty osiągniemy i będziemy mogli wierzyć w lepszą przyszłość rodzimego przemysłu o k r ę t o w e g o — który potrafiłby zaspokoić całkowicie potrzeby marynarki handlowej i służyć celom obronnym Państwa przez rozbudowę floty wojennej. — Dążeniem naszym będzie by wszelkie zapotrzebowania pokrywano wyłącznie produktami pochodzenia krajowego i w tym celu stale będziemy informowali naszych czytelników o rozwoju i postępach w tej dziedzinie wytwórczości krajowej.

Organ nasz oprócz prac treści propagandowej będzie umieszczał artykuły techniczne o podłożu naukowym, których celem będzie pogłębienie wiedzy z zakresu budownictwa okrętowego i spraw z niem związanych. Również będą rozpatrywane zagadnienia gospodarcze obrazujące wszelkie przejawy i dążenia zmierzające do umocnienia naszej pozycji w budownictwie okrętowym i rozwoju technicznym portu. Dużo uwagi będziemy poświęcali sprawie informowania czytelników bieżąco o najnowszych zdobyczach w dziedzinie okrętownictwa zagranicą – podając w specjalnym dziale przegląd czasopism, sprawozdania z konferencji, wystaw i t. p. Chcąc dać pełny obraz o naszym życiu wewnętrznym – będziemy podawali sprawozdania z posiedzeń i działalności stowarzyszenia oraz udzielali potrzebnych informacji.

Wierzymy, że pierwsze polskie pismo z dziedziny okrętownictwa, którego brak odczuwają wszyscy interesujący się sprawami techniki morskiej, a w szczególności zagadnieniami przemysłu okrętowego – odegra swoją doniosłą rolę – zapewniając temu przemysłowi jak największy
rozwój gospodarczy i zwiększając przez to bezpośrednio bezpieczeństwo Rzeczypospolitej.

Ufamy, że „Wiadomości Techników Okrętowych Polskich” spotkają się wśród rzeszy technicznej, przemysłowej, gospodarczej i sympatyków z gorącem poparciem, którego rezultatami będą zarówno jego rozpowszechnianie jak i czynna z nami współpraca o którą serdecznie wszystkich prosimy.
PREZYDIUM ZARZĄDU: ZA KOMITET REDAKCYJNY
PREZES: INŻ. BIEL REDAKTOR: INŻ. GIERDZIEJEWSKI
I. WICEPREZES: INŻ. GIERDZIEJEWSKI
II. WICEPREZES: INŻ. MORGULEC
SEKRETARZ: INŻ. SOSNOWSKI
SKARBNIK: INŻ. LEŚNICZAK

 

Przeczytaj również

Najnowsze