Wieczór eksperymentalny grafologii w YMCA // Gazeta Gdańska. – 1938, nr 256, s. 7

Wieczór eksperymentalny grafologii w YMCA // Gazeta Gdańska. - 1938, nr 256, s. 7