“Wieczory czwartkowe” // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 28, s. 9

Wieczory czwartkowe