Większe Zakłady Przemysłowe poszukują akwizytora z branży opon samochodowych na Gdynię // Gazeta Gdańska. – 1936, nr 237, s. 20