Wielka rewia mód z dancingiem // Gazeta Gdańska. – 1938, nr 25, s. 9

Wielka rewia mód z dancingiem