Wizyty zagranicznych okrętów wojennych w porcie gdyńskim w latach 1920-1939 / Donald Steyer // Rocznik Gdyński. – 1978/1979, s. [109]-119. – Il.

Wizyty zagranicznych okrętów wojennych w porcie gdyńskim w latach 1920-1939