Własny port polski na Bałtyku

Juljan Rafalski, Własny port polski na Bałtyku, Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska, Warszawa 1922

Dziwnem jest, ale niestety prawdziwem, że Polska po upływie dwu lat od faktycznego odzyskania niepodległości, nie miała dotychczas możności skonsolidowania sił, gdyż faktycznie ma przed sobą jako jeszcze nierozwiązane cztery kardynalne zagadnienia dotyczące granic.

Galeria