Wolny obszar celny – 1933 r.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 1933 r. ustanowiony został wolny obszar celny

Obszar ten obejmował drugi basen wewnętrzny im. Min. E. Kwiatkowskiego oraz przylegające nabrzeża: Stanów Zjednoczonych, Czechosłowackie i Rumuńskie. Wspomniane rozporządzenie wchodziło w życie z dniem 1 lipca 1933 r.

Źródło: Ryszard Mielczarek, Budowa Portu Handlowego w Gdyni w latach 1924-1939, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Gdańsk 2001.

Galeria