Wózek, któremu nie sądzone było stać się platformą // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 161, s. 6

Wózek któremu nie sądzono było stać się platformą // Gazeta Gdańska. - 1934, nr 161, s. 6

Wózek któremu nie sądzono było stać się platformą // Gazeta Gdańska. - 1934, nr 161, s. 6