Wybitny uczony amerykański w Gdyni // Gazeta Poznańska. – 1937, nr 154, s. 5