Wywołali zbiegowisko i stawiali opór policji // Dziennik Gdyński. – 1930, z dnia 26 lutego, s. 3