Z Berezy Kartuskiej do Gdyni na rozprawę sądową // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 4, s. 7

Z Berezy Kartuskiej do Gdyni na rozprawę sądową // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 4, s. 7