Konkurs na koncepcję zagospodarowania obszaru rozwojowego Gdynia – Zachód / Wiesław Gruszkowski // Rocznik Gdyński. – 1984, nr 5, s. [16]-29. – Il., map., rys.

Konkurs na koncepcję zagospodarowania obszaru rozwojowego Gdynia - Zachód