Z gdyńskiego związku propagandy turystycznej // Biuletyn Izby Przemysłowo Handlowej. – 1934, nr 13, s. 22

Z gdyńskiego związku propagandy turystycznej