Import śledzi solonych do Polski przez port rybacki w Gdyni od początku roku 1933 do 31 marca 1934 r. // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1934, nr 13, s. 22

Import śledzi solonych do Polski przez port rybacki w Gdyni od początku roku 1933 do 31 marca 1934 r.