Z ostatniego zebrania Zw. Lokatorów w Gdyni // Przegląd Lokatorski. – 1935, nr 1, s. 4

Z ostatniego zebrania Zw/ Lokatorów w Gdyni