Z posiedzenia Rady Miejskiej. Umowa w sprawie budowy rzeźni została podpisana – Członkowie samorządu gdyńskiego udają się z wizytą do Kopenhagi // Gazeta Gdańska. – 1936, nr 102, s. 7