Z życia Zw. Rezerwistów w Gdyni // Rocznik Gdyński. – 1937, nr 32, s. 7

Z życia Zw. Rezerwistów w Gdyni