Żaglowiec DAL zakupiony przez polonię amerykańską // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 3, s. 3

Żaglowiec DAL zakupiony przez poonię amerykańską