Zakład kwarantannowy

Zakład wybudowany i urządzony kosztem blisko 2 milionów złotych

Zakład posiadał możliwość dojazdu od strony morza (specjalnie wybudowany pomost i molo), jak też drogą kołową. Całość była położona w parowie, otoczonym częściowo lasem, składała się z trzech budynków: 1) Budynek posiadający urządzenia do oczyszczania i odkażania oraz dezynsekcji ludzi i przedmiotów (odzieży, bielizny itp.). Był podzielony na część tak zwaną „brudną” i „czystą”. Zakład posiadał również pokój fryzjerski, natryski, wanny, kamerę dezynfekcyjną, kotły dezynfekcyjne, pralnie, maglownię. suszarnie itp.; 2) Budynek mieszczący szpital kwarantannowy, obliczony na 80 — 120 łóżek. Pokoje dla chorych mieszczące po 2 — 3 łóżka, 1 przedpokoik z umywalnią i zbiornikiem płynów odkażających dla lekarzy i personelu szpitalnego oraz łazienkę z tuszem i ustęp dla chorych.
Dostęp do każdej separatki z osobna możliwy był wprost z zewnątrz z ominięciem korytarzy i wspólnych klatek schodowych. Urządzenie szpitala było nowoczesne (sala operacyjna, roentgen, kuchnia podzielona na część brudną i czystą, z aparatami do dezynfekcji naczyń itp. W szpitalu pracowało 2 lekarzy; 3) W trzecim, najmniejszym, budynku administracyjnym mieściła się administracja i mieszkania personelu szpitalnego.

Literatura: Zdzisław de Teisseyre, Lekarz Portowy w Gdyni. O możliwościach zawleczenia do Polski chorób zakaźnych drogą morską i ośrodkach zapobiegawczych stosowanych w porcie Gdynia, Zdrowie Publiczne 1937, nr 5.

Galeria