Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A – lokalizacja

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zlokalizowany jest w portowej dzielnicy Gdyni, na północ od centrum miasta

Zajmuje obszar około 257 ha, który otoczony jest terenami przemysłowymi. Od strony północnej graniczy z PGZ Stocznią Wojenną, północno − zachodniej z GCT, północno
− zachodniej i zachodniej z obszarami byłej Stoczni Gdynia, od strony południowo −
zachodniej, południowej i południowo − wschodniej graniczy z terenami należącymi do PKP
i innych gestorów przemysłowych oraz z obszarem dawnej lokalizacji Stoczni Remontowej
„Nauta”.

Literatura: Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w Porcie Gdynia. Aktualizacja 20021 rok, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Galeria