Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna – ZMPG S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej zarządzającym Portem Gdynia

Spółka w obecnej formie prawnej istnieje od 30 listopada 1999 roku. Zadania, które realizuje wynikają głównie z Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich i dotyczą zapewnienia dostępu do portowych usług operatorskich poprzez zarządzanie majątkiem publicznym, obejmującym infrastrukturę i suprastrukturę Portu Gdynia. W gdyńskim porcie większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Literatura: Społeczna odpowiedzialność Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., Gdynia 2017.

Galeria