Zarząd Portu Gdańsk – Gdynia

Zarząd składał się z Biura Głównego (gdańskiej centrali), pełniącej funkcje zarządzające, dyspozycyjne i administracyjne, oraz z wielu komórek wykonawczych działających w poszczególnych portach

Przedsiębiorstwo powstało na podstawie Uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z 4 października 1949 r., rozpoczynając działalność z dniem 1 stycznia 1950 r. Do jego zadań należało: – wykonywanie czynności załadowania i wyładowania towarów w porcie; administracja i eksploatacja terenów, urządzeń portowych oraz magazynów i składów celnych; pilotaż, holownictwo, cumownictwo statków; budowa i rozbudowa portów w ramach narodowych planów inwestycyjnych. Jednakże rozwój handlu zagranicznego drogą morską i wzrost obrotów portowych, a także problemy natury eksploatacyjnej i sprawy związane z rozwojem mechanizacją przeładunków i postępującą specjalizacją portów Gdyni i Gdańska, legły u podstaw decyzji o ich usamodzielnieniu. Doprowadziło to do powołania przedsiębiorstwa państwowego Zarząd Portu Gdynia.

Źródło: Czesław Kleban, Port Gdynia 1922-1972, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1973.; Zygmunt  Rosiak, Port Gdyńskim w minionym 50-leciu i w perspektywie, „Technika i Gospodarka Morska”. – 1979, nr 9.

Galeria