[Zbrodniarz Manikowski przed sądem …] // Gazeta Kartuska. – 1936, nr 6, s. 3