Ze wspomnień pracownika GAL-u / Andrzej Kański // Rocznik Gdyński. – 1982, nr 3, s. [167]-172. – Il.

Ze wspomnień pracownika GAL-u