Ze Związku Techników // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 35, s. 7

Ze Związku Techników