Zebranie Związku Zawodowego Pracowników Bankowych, Biurowych i Handlowych “Praca Polska” w Gdyni // Gazeta Gdyńska. – 1939, z dnia 2 marca, s. 8