Narodowa inteligencja Gdyni przy pracy // Gazeta Gdyńska. – 1939, z dnia 2 marca, s. 7

Narodowa inteligencja Gdyni przy pracy // Gazeta Gdyńska. - 1939, z dnia 2 marca, s. 7