Zjazd Gazowników i Wodociągowców / (tel.) // Codzienna Gazeta Handlowa. – 193, nr 147, s. 1

Zjazd Gazowników i Wodociągowców