[Znów ofiara pijaństwa!] // Gazeta Grudziądzka. – 1904, nr 119, s. 4