Związek Dostawców Węgla Bunkrowego w Gdyni, [w:] Rocznik Rady Interesantów Portu w Gdyni 1932-1933, s. 33-36

Związek Dostawców Węgla Bunkrowego w Gdyni