Związek Przemysłowców Portowych w Gdyni // Rocznik Rady Interesantów Portu w Gdyni 1932-1933, s. 36-37

Związek Przemysłowców Portowych w Gdyni