Związek Fabrykantów i Przemysłowców w Gdyni // Przegląd Budowlany. – 1937, nr 7

Związek Fabrykantów i Przemysłowców w Gdyni