Związek Gdyńskich Ekspedytorów Portowych [w:] Rocznik Rady Interesantów Portu w Gdyni 1932-1933, s. 24-30

Związek Gdyńskich Ekspedytorów Portowych